Aktualności

Bezpłatne i komercyjne wymazy na COVID-19 – najważniejsze informacje dla pacjentów

Bezpłatne i komercyjne wymazy na COVID-19 – najważniejsze informacje dla pacjentów

 


Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu informuje, że przy ul. Jeleniogórskiej 4, funkcjonuje PUNKT POBORU WYMAZÓW na obecność koronawirusa.

Punkt poboru wymazów czynny jest od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do 19:00, w soboty i niedziele oraz inne dni świąteczne od godz. 7:00 do 15:00. Wcześniejsza rejestracja nie jest wymagana.

Bezpłatne testy SARS-CoV-2 RT przysługują osobom które:

  1. skierowane są na test przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,

  2. personel medyczny oraz studenci mający rozpocząć praktyki w szpitalu,

  3. planują leczenie szpitalne,

  4. inne uzasadnione przypadki.


    Po badaniu każdy pacjent otrzymuje indywidualną kartę dostępu do wyników on-line. Karta daje możliwość sprawdzania swoich wyników na stronie internetowej jeszcze przed odebraniem formularza z wynikami z laboratorium. Dostęp do swoich wyników online znajdziesz TUTAJ.

W przypadku awarii systemu pacjent otrzyma informacje dotyczące wyników pod numerem telefonu 75 738 01 47 lub 75 738 00 15.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu informuje o możliwości wykonania wymazów za opłatą, bez skierowania.

Cena wykonania wymazu od 7 stycznia 2021 r. wynosi 320,00 zł.

Wpłaty należy dokonać na konto ZOZ w Bolesławcu:

Getin Noble Bank S.A. nr PL 91 1560 0013 2640 9151 4000 0001

Tytuł wpłaty: WYMAZ COVID-19, imię i nazwisko oraz PESEL osoby badanej.

Płatności należy dokonać przed stawieniem się na pobranie wymazu i okazać dowód wpłaty. Brak możliwości płatności gotówką i kartą !!!

Osoba badana podczas pobierania wymazu musi mieć przy sobie wydruk potwierdzenia wpłaty oraz dokument tożsamości z numerem PESEL.

W przypadku potrzeby wystawienia faktur, należy o tym fakcie poinformować ZOZ w Bolesławcu, przesyłając email na adres sekretariat@zozbol.eu, wskazując adres odbiorcy oraz adres email, na jaki ma zostać wysłana faktura.

Faktura zostanie wystawiona po zaksięgowaniu na bankowym koncie ZOZ w Bolesławcu właściwej kwoty, przelanej przez osobę badaną, bądź zlecającą badania.

Jeśli faktura ma być wystawiona na firmę, w treści przelewu należy wskazać numer NIP firmy.

Faktura zostanie wystawiona i przesłana na adres email w możliwie najkrótszym czasie.

Nie jest możliwe odebranie faktury zaraz po wykonaniu badania.

Laboratorium jest zobowiązane zgłosić każdy wynik (pozytywny) potwierdzający zakażenie koronawirusem do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Informacja: tel. 75 738 02 03, od poniedziałku do piątku, od godz. 8:00 do 14:00.