Oddział Chorób Wewnętrznych

Lokalizacja: parter szpitala – budynek A

Lekarz Kierujący Oddziałem
lek. med. Artur Nahorecki

Pielęgniarka Oddziałowa
Grażyna Jakimczyk

Personel lekarski Oddziału Chorób Wewnętrznych

lek.med. Jadwiga Berduła-Koślińska 

lek. med. Justyna Straszak-Trzeciak

lek. med. Maria Chodyra

ek. med. Wojciech Tański

lek. med. Piotr Meller

rezydent Małgorzata Walas

rezydent Anna Skóra-Wrąbel 

rezydent Krzysztof Baniecki

 

Oddział wewnętrzny prowadzi leczenie chorób

- układu krążenia w tym serca i naczyń obwodowych, a także naczyniopochodne zmiany centralnego układu nerwowego

- układu oddechowego w stanach ostrych i przewlekłych z uwzględnieniem chorób obturacyjnych

- chorób układu pokarmowego w tym żołądka i jelit, wątroby, trzustki

- układu moczowego z ostrą lub przewlekłą niewydolnością nerek przy współpracy ze stacją dializ

- oraz chorób infekcyjnych. 

Polisomnografia jest narzędziem diagnostycznym monitorującym aktywność organizmu w czasie snu. Podczas badania rejestrowana jest czynność elektryczna mózgu, mięśni szkieletowych, gałek ocznych, przepływ powietrza przez drogi oddechowe, ruchy klatki piersiowej i brzucha, EKG, a także zaburzenia ruchowe oraz chrapanie. Procedura ta jest nieinwazyjna i nie wymaga specjalnego przygotowania. Jest przeznaczona dla chorych cierpiących na zaburzenia snu, chrapanie, bezdechy nocne, jak również skarżących się na objawy dzienne: ciągłe zmęczenie, niewyspanie, zaburzenia pamięci i koncentracji, przewlekające się bóle głowy, choroby towarzyszące jak: oporne nadciśnienie tętnicze czy zaburzenia rymu serca. W celu wykonania badania pacjenci winni być kierowani do Oddziału Chorób Wewnętrznych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu. 

 

Gabinet lekarski:
75 738 00 11

Sekretariat:
75 738 00 15