Pododdział Neurologiczny

Lokalizacja: parter szpitala – budynek A

Lekarz Kierujący Pododdziału Neurologicznym

lek. med. Justyna Straszak-Trzeciak 

Pielęgniarka Oddziałowa
Ewa Gadzińska 

Personel lekarski Pododdziału Neurologicznego

lek.med. specjalista neurolog Marta Trapszo-Myga

lek. med. specjalista neurolog Anna Olesińska 

lek. med. Agnieszka Tucholska 

lek. med. Jarosław Miazga

lek. med. Dariusz Milewicz

lek. med. Iurii Vlasyk

lek. med. Mateusz Kłoczaniuk

lek. med. Maciej Mączka 

  

Pododdział Neurologiczny zajmie się leczeniem i diagnozowaniem:

- chorób układu nerwowego

- chorób naczyń mózgowych m.in. udarów

- chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego

- układowych zaników pierwotnie zajmujących układ nerwowy m.in. choroba Huntingtona

- zaburzeń pozapiramidowych i zaburzeń czynności ruchowych m.in. choroba Parkinsona

- innych chorób zwyrodnieniowych układu nerwowego m.in. choroba Alzheimera

- chorób demielinizacyjnych ośrodkowego układu nerwowego m.in. stwardnienie rozsiane

- zaburzeń okresowych i napadowych m.in. padaczka

- zaburzeń obejmujących nerwy, korzenie nerwów rdzeniowych i sploty nerwowe - polineuropatie i innych zaburzeń obwodowego układu nerwowego

- chorób połączeń nerwowo-mięśniowych i mięśni

- porażeń mózgowych i innych zespołów porażennych

- innych zaburzeń układu nerwowego

- nowotwory mózgu i innych części centralnego systemu nerwowego.

Choroby z zakresu układu krążenia diagnozujemy w oparciu o badania EKG, Holtera, USG serca, dopplera naczyń. Diagnostykę przewodu pokarmowego, górnego i dolnego odcinka, wykonujemy przy współpracy z pracownią endoskopową. Pododdział neurologiczny dysponuje dostępem do nowoczesnej aparaturą, m.in.: komputerowej  elektroencefalografii (EEG) ,badania przepływów tętnic domózgowych (USG Doppler) ,tomografii komputerowej (TK).Oddział obsługiwany jest przez Centralne Laboratorium, gdzie jest możliwość wykonania badań z pełnym zakresem panelu biochemicznego, mikrobiologicznego, hematologicznego.

 


Telefony:

Lekrz Kierujący pododdziałem:
75 738 01 33


Dyżurka pielęgniarka pododdziału:
75 738 01 51

Sekretariat:
75 738 00 15