Oddział Pediatryczny

Lokalizacja: budynek D

Lekarz Kierujący Oddziałem
lek. med. Urszula Materna-Milewska

Pielęgniarka Oddziałowa
Halina Kurmańska
 
Bazę lokalową stanowi budynek umożliwiający hospitalizacje chorego dziecka wraz z matką. Oddział na status oddziału przyjaznego dziecku.

Najmłodsi pacjenci szpitala leczeni są w przypadku:

-  chorób wieku noworodkowego,

-  niemowlęcego,

-  dziecięcego z zakresu gastroenterologii, neurologii, dermatologii, chorób zakaźnych, chorób układu moczowego, oddechowego oraz hematologii.

Diagnostyka i leczenie wykonywane jest w zakresie kompetencji oddziału podstawowego.

Większość dzieci przebywających w naszym oddziale ma ostre schorzenia infekcyjne. Niektóre z nich wymagają zastosowania antybiotykoterapii. W naszym oddziale staramy się o stosowanie racjonalnej antybiotykoterapii zgodnie z aktualnymi rekomendacjami. Rekomendacje te dostępne są dla każdego zainteresowanego na stronie Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków zatwierdzonego przez Ministerstwo Zdrowia – www.antybiotyki.edu.pl

Proces zdrowienia małych pacjentów przebiega w otoczeniu przyjaznego tęczowo-baśniowego świata bajek. Oddział uczestniczył w konkursie „MOTYLKOWE SZPITALE DZIECIĘCE”, dzięki czemu pomieszczenia szpitalne pomalowano w bajkową krainę dziecięcych marzeń.

Zgodnie z Ustawą z dnia 16 maja 2019r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu nie pobiera opłat za dodatkową opiekę pielęgnacyjną sprawowaną nad pacjentem małoletnim lub posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. 


Telefony:
Lekarz Kierujący oddziałem:
75 738 01 65


Pielęgniarka Oddziałowa:
75 738 01 60

Gabinet lekarski:
75 738 01 61

Sekretariat:
75 738 00 15