Oddział Neonatologiczny

Lokalizacja: I piętro szpitala – budynek A

Lekarz Kierujący Oddziałem
lek. med. Daria Sadczuk

Położna pełniąca obowiązki Oddziałowej
Lilianna Paczkowska


Oddział neonatologiczny posiada salę „Rooming In” i sale obserwacyjne dla noworodków. W czasie pobytu w oddziale matka i dziecko są objęci całodobową opieką medyczną.

Od wielu lat oddział prowadzi:

  1. Program Promocji Karmienia Piersią.
  2. Programu Wczesnego Wykrywania Wad Słuchu u Noworodka Prowadzonego przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.
  3. Programu Wczesnego Wykrywania Wad Metabolicznych.
  4. Programu wczesnego wykrywania dysplazji stawu biodrowego.

Oddział jest w pełni przygotowany do udzielania pomocy w każdej sytuacji zagrożenia życia u noworodka.

Posiadamy:

- inkubatory

- lampy do fototerapii

- aparat EKG

- aparat do badania słuchu

- stanowiska do reanimacji i resuscytacji noworodka

-nCPAP

- respirator

- pompy infuzyjne

- kardiomonitor.

Przy oddziale istnieje Poradnia Neonatologiczna

 


Telefony:
Lekarz Kierujący oddziałem:
75 738 01 12


Pielęgniarka Oddziałowa:
75 738 01 10

Sekretariat:
75 738 01 47