Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Lokalizacja: II piętro szpitala – budynek B

Lekarz Kierujący Oddziałem
lek. med. Grzegorz Pabijaniak

Pielęgniarka Oddziałowa
Jadwiga Muzyka

Personel lekarski Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Marcin Boruciński

Ryszard Bronowicz

Jerzy Płochowski

Ryszard Duran

 


Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej dysponuje 15 łóżkami w salach 3 i 4 osobowych. Oddział posiada całodobowy dostęp do bazy diagnostycznej umożliwiającej wykonanie badań radiologicznych, w tym tomografii komputerowej oraz badań laboratoryjnych. Bardzo dobra baza diagnostyczna oraz wieloprofilowość działalności szpitala dająca możliwość przeprowadzenia niezbędnych konsultacji lekarskich pozwalają na szybką i skuteczną diagnozę i leczenie.

Oddział dysponuje nowoczesną aparaturą i dobrze wyszkolonym personelem lekarskim i pielęgniarskim, dzięki czemu mamy możliwość wykonywania dużego spektrum zabiegów w zakresie chirurgii urazowo - ortopedycznej: zabiegi zespoleń z użyciem tradycyjnie stosowanych zespoleń płytkowych, gwoździ śródszpikowych stabilizowanych, stabilizatorów zewnętrznych, a także zabiegów wszczepiania endoprotez stawów biodrowych.

Wykonuje również zabiegi: artroskopowe w tym artroskopie kolana, barku, stawu biodrowego oraz kolanowego; zabiegi plastyki aparatu więzadłowo – torebkowego w tym zabiegi ACL, zabiegi naprawcze barku, typowe zabiegi ortopedyczne np. plastykę paluchów koślawych.

Posiada całodobowy dostęp do bloku operacyjnego.

Oddział urazowo-ortopedyczny prowadzi leczenie chorych w zakresie::

- leczenie operacyjne i nieoperacyjne chorych pourazowych w zakresie urazów narządu ruchu,

- leczenie w zakresie ortopedii operacyjnej (endoprotezoplastyka biodra , a także operacyjne leczenie w zakresie tkanek miękkich,

- leczenie obrażeń wielonarządowych i wielomiejscowych w obrębie narządu ruchu,

- leczenie powikłań pourazowych uszkodzeń narządu ruchu,

- profilaktykę przeciwzakrzepową oraz antybiotykoterapię.

Pacjenci oddziału po zakończeniu leczenia szpitalnego mają zapewnioną kontynuację procesu leczniczego w Poradni Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej znajdującej się na terenie szpitala.

 


Personel oddziału udziela wszelkich wskazówek osobom opiekującym się pacjentem dotyczących rehabilitacji (zmiana pozycji ciała, ćwiczenia ruchowe w łóżku i poza łóżkiem, ćwiczenia oddechowe, oklepywanie), pielęgnacji oraz pomocy podczas karmienia chorych zwłaszcza leżących. 

 

Telefony:
Lekarz Kierujący oddziałem:
75 738 01 41


Pielęgniarka Oddziałowa:
75 738 01 40

Sekretariat:
75 738 00 85