Poradnia Onkologiczna

Zakres świadczonych usług w Poradni Onkologicznej:

Kwalifikowanie i kierowanie chorych do leczenia specjalistycznego.

Konsultacje w okresie przed i poszpitalnym.

Porady i konsultacje specjalistyczne w zakresie onkologii.

Konsultacje chorych kierowanych przez innych specjalistów.

Kontynuacja leczenia poszpitalnego.

Prewencja schorzeń onkologicznych i ich powikłań.

Edukacja zdrowotna i promocja zachowań prozdrowotnych.

Wykonywanie drobnych zabiegów onkologicznych.

 

DILO:

- gastroenterologiczna

- onkologiczna

- ginekologiczno-położnicza