Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

 Świadczenia zdrowotne w Poradni Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej polegają na: konsultowaniu, diagnozowaniu i leczeniu zachowawczym w trybie ambulatoryjnym schorzeń oraz urazów układu kostno-stawowego – narządów ruchu, kręgosłupa, zmian zapalnych, zwyrodnień, zespołów bólowych, złamań, zwichnięć, skręceń, stłuczeń. 

W ramach kontraktu z NFZ nasza poradnia świadczy bezpłatnie:

  • specjalistyczne konsultacje ortopedyczne

  • diagnostykę i leczenia urazów i zmian zwyrodnieniowych narządu ruchu

  • diagnostykę i leczenia zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa

  • diagnostykę i leczenia świeżych obrażeń kostno – stawowych

  • leczenie następstw obrażeń narządu ruchu (zmian zapalnych, zwyrodnień, zespołów bólowych)

  • diagnostykę i leczenie osteoporozy

    Nasi specjaliści udzielają porad w zakresie leczenia wad postawy u dzieci i dorosłych. Aby skorzystać z bezpłatnych usług poradni ortopedii w ramach kontraktu z NFZ, wymagane jest skierowanie wystawione przez lekarza medycyny rodzinnej/POZ lub przez innego lekarza specjalistę, który posiada podpisaną umowę z NFZ.

 

Od września 2019 roku w Poradni będą wykonywane badania ultrasonograficzne służące do wczesnego wykrywania ewentualnych wad wrodzonych stawów biodrowych u noworodków i niemowląt.