Poradnia Nadciśnienia Tętniczego

 Poradnia nadciśnienia tętniczego świadczy usługi w zakresie:

- diagnostyki i terapii nadciśnienia tętniczego,

- diagnostyki i leczenia powikłań nadciśnienia tętniczego,

- edukacji i samokontroli nadciśnienia tętniczego.