Poradnia Neonatologiczna

Poradnia Neonatologiczna zajmuje się noworodkami w zakresie ambulatoryjnego leczenia specjalistycznego oraz opieki nad zdrowym noworodkiem. Szczególną opieką otaczamy wcześniaki i noworodki z problemami okresu okołoporodowego.  Dzieci urodzone w naszym szpitalu, które wymagają kontroli w poradni, zapisywane są na wizytę w dniu wypisu z oddziału- otrzymują skierowanie do poradni. Pozostałe dzieci również mogą skorzystać z porady neonatologa po uzyskaniu skierowania od lekarza rodzinnego.