Przetargi aktualne
2021-06-22 Dostawy modułów Izolatorium wraz z montażem oraz z pracami budowlanymi i budowlano-montażowymi
Wyniki
2021-04-09 1/ambulans/21 - Dostawa Ambulansu sanitarnego Typu C z pełnym wyposażeniem dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu.
Pozostałe
2020-12-31 289/2020/N/Bolesławiec - GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW ORAZ CZŁONKÓW RODZIN PRACOWNIKÓW ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W BOLESŁAWCU.
Pozostałe
2020-12-28 11/leki/20 - Sukcesywne dostawy produktów leczniczych
Pozostałe
2020-10-08 COVID-19 Zakup kombinezonów ochrony biologicznej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu
Ogłoszenie
2020-09-02 8/leki i kontrasty/20 - Sukcesywne dostawy produktów leczniczych i środków kontrastowych
Pozostałe
2020-08-12 7/drobny sprzęt medyczny/20
Ogłoszenie

Notice: Undefined variable: icon in /home/zozbol/ftp/modules/przetargi.php on line 163
2020-08-03 COVID-19 Zakup środków ochrony osobistej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu
Ogłoszenie
2020-06-30 6/kontrasty/20 - Sukcesywne dostawy środków kontrastowych
Pozostałe
2020-06-16 ZAPYTANIE OFERTOWE - Recertyfikacja i utrzymanie SZJ według normy PN-EN ISO 9001-2015
Ogłoszenie
Pozostałe
2020-06-08 ZAPYTANIE OFERTOWE - NAJEM PRASO KONTENERA I POJEMNIKÓW DLA ODPADÓW SEGREGOWANYCH
Ogłoszenie
2020-05-28 Zakup usług – nadzór autorski wraz z usługami serwisowymi umożliwiającymi bieżącą eksploatację systemu Eskulap i Impuls.
Ogłoszenie
SIWZ
Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia ofert
Wyniki
2020-05-18 ZAPYTANIE OFERTOWE -Dostawa sprzętu medycznego
Ogłoszenie
2020-05-18 OGŁOSZENIE NA NAJEM POWIERZCHNI PRZEZNACZONEJ POD REKLAMĘ
Ogłoszenie
2020-05-07 ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa komory laminarnej
Ogłoszenie
2020-04-27 ZAPYTANIE OFERTOWE -Dostawa i wyposażenie laboratorium molekularnego
Ogłoszenie
2020-03-25 Świadczenie usług odbioru, wywozu i unieszkodliwiania odpadów szpitalnych (medycznych) powstających w Zespole Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu.
Ogłoszenie
SIWZ
Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia ofert
Wyniki
2020-03-23 ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa urządzeń do dekontaminacji powietrza
Ogłoszenie
2020-03-11 Ogłoszenie przetargu na najem pomieszczenia na działalność medyczną lub paramedyczną o powierzchni 15,05 m2 znajdującego się w budynku Administracji ZOZ w Bolesławcu przy ul. Jeleniogórskiej 4
Ogłoszenie
2020-02-25 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA NAJEM POMIESZCZEŃ
Ogłoszenie
2020-02-18 Zapytanie ofertowe: Dostawa wraz z montażem systemu parkingowego z poborem opłat w kasie automatycznej przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury oraz organizacja ruchu na terenie szpitala wraz z wyznaczeniem i oznakowaniem poziomych i pionowych miejsc parkingowych
Ogłoszenie
2020-01-24 Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne
Ogłoszenie
SIWZ
Wyniki
2020-01-02 Zapytanie ofertowe: Złożenie ofert wstępnych na wykonanie organizacji ruchu i systemu parkingowego na terenie ZOZ w Bolesławcu
Ogłoszenie
2019-12-20 Sukcesywne dostawy zestawów do preparowania osocza dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu wraz z dzierżawą wirówki z rotorem wychylnym
Ogłoszenie
SIWZ
Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia ofert
Wyniki
Pozostałe

Notice: Undefined variable: icon in /home/zozbol/ftp/modules/przetargi.php on line 163
2019-11-29 ZAPYTANIE OFERTOWE: Budowa systemu klimatyzacji w budynku głównym dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu i rozbudowa systemu klimatyzacji w budynku przychodni dla Zespołu Opieki Zdrowotnej.
Wyniki
Pozostałe

Notice: Undefined variable: icon in /home/zozbol/ftp/modules/przetargi.php on line 163

Notice: Undefined variable: icon in /home/zozbol/ftp/modules/przetargi.php on line 163

Notice: Undefined variable: icon in /home/zozbol/ftp/modules/przetargi.php on line 163

Notice: Undefined variable: icon in /home/zozbol/ftp/modules/przetargi.php on line 163
2019-11-05 USŁUGA UBEZPIECZENIA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W BOLESŁAWCU.
Ogłoszenie
2019-10-14 Ogłoszenie o przetargu na najem powierzchni przeznaczonej na reklamę
Ogłoszenie
2019-10-11 Dostawa fabrycznie nowego ambulansu medycznego typu C wg PN EN 1789 wraz z fabrycznie nowym wyposażeniem medycznym dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu
Ogłoszenie
SIWZ
Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia ofert
Pozostałe
2019-10-02 Sukcesywne świadczenie usług w zakresie całodziennego kompleksowego żywienia pacjentów hospitalizowanych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu
Ogłoszenie
Odpowiedzi na pytania
Pozostałe
2019-09-26 USŁUGA UBEZPIECZENIA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W BOLESŁAWCU.
Ogłoszenie
2019-09-24 Ogłoszenie o przetargu na najem powierzchni przeznaczonej na reklamę
Ogłoszenie
2019-09-20 Zaproszenie do negocjacji i złożenia oferty cenowej na udzielenie usługi bankowego kredytu obrotowego
Ogłoszenie
Pozostałe
2019-08-28 OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM POMIESZCZENIA W BUDYNKU PRZYSZPITALNYM
Ogłoszenie
2019-08-28 III OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM POMIESZCZENIA W BUDYNKU GŁÓWNYM
Ogłoszenie
2019-08-02 Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu i aparatury medycznej wraz z przeszkoleniem pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi w podziale na 5 zadań dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu.
Ogłoszenie
SIWZ
Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia ofert
Wyniki
Pozostałe
2019-07-22 II OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM POMIESZCZENIA W BUDYNKU GŁÓWNYM
Ogłoszenie
2019-06-25 OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM POMIESZCZENIA W BUDYNKU GŁÓWNYM
Ogłoszenie
2019-06-13 Dostawa sprzętu gospodarczego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu.
Ogłoszenie
SIWZ
Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia ofert
Wyniki
2019-06-11 Sukcesywne dostawy preparatów dezynfekcyjnych, środków czystości oraz preparatów do mechanicznego mycia narzędzi i sprzętu medycznego.
Ogłoszenie
SIWZ
Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia ofert
Wyniki
2019-05-31 Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora ZOZ w Bolesławcu
Ogłoszenie
2019-04-16 ZAPYTANIE OFERTOWE - usługa (kolportaż ulotek bezadresowych)
Ogłoszenie
Odpowiedzi na pytania
Wyniki
2019-04-10 Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu i aparatury medycznej wraz z przeszkoleniem pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi w podziale na 6 zadań dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu.
Ogłoszenie
SIWZ
Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia ofert
Wyniki
2019-03-13 Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne
Ogłoszenie
SIWZ
Wyniki
2019-01-18 ZAPYTANIE OFERTOWE-SUKCESYWNA DOSTAWA DRUKÓW MEDYCZNYCH I POWSZECHNEGO UŻYTKU
Ogłoszenie
2018-12-03 OGŁOSZENIE O PRZETARGU - najem powierzchni znajdującej się na III piętrze przychodni Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu
Ogłoszenie
Pozostałe
2018-12-03 ZAPYTANIE OFERTOWE - na konserwację w tym przegląd urządzeń dźwigowych zamontowanych w budynkach Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu
Ogłoszenie
2018-11-30 Sukcesywne dostawy materiałów szewnych
Ogłoszenie
SIWZ
Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia ofert
Wyniki
Pozostałe
2018-11-28 ZAPYTANIE OFERTOWE - wykonanie, dostawa i montaż materiałów promocyjnych w ramach promocji projektu
Ogłoszenie
Informacja z otwarcia ofert
Wyniki
2018-11-27 Sukcesywne dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego i odczynników laboratoryjnych wg potrzeb Zamawiającego wraz z dzierżawą analizatorów oraz aparatów do wykonywania badań z zakresu hematologii, immunologii, bakteriologii, serologii i koagulologii
Ogłoszenie
SIWZ
Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia ofert
Wyniki
Pozostałe
2018-11-26 Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych i rękawic medycznych
Ogłoszenie
SIWZ
Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia ofert
Wyniki
Pozostałe
2018-11-23 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie badań TK,RTG,USG,MRI i przetargu na dzierżawę pomieszczeń
Ogłoszenie
SIWZ
Wyniki
2018-11-19 Dostawa, montaż i uruchomienie kardiomonitorów z centralą monitorującą.
Ogłoszenie
SIWZ
Informacja z otwarcia ofert
Wyniki
2018-10-20 Sukcesywne dostawy produktów leczniczych
Ogłoszenie
SIWZ
Wyniki
2018-10-15 Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne
Ogłoszenie
SIWZ
2018-09-25 Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu i aparatury medycznej wraz z przeszkoleniem pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi w podziale na 7 zadań dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu
Ogłoszenie
SIWZ
Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia ofert
Wyniki
2018-09-22 Dostawa aparatów do nieinwazyjnego pomiaru rzutu serca wraz z sukcesywną dostawą czujników do pomiaru rzutu serca.
Ogłoszenie
SIWZ
Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia ofert
Wyniki
2018-09-20 Sukcesywne dostawy paliw płynnych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu
Ogłoszenie
SIWZ
Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia ofert
Wyniki
2018-09-17 ZAPYTANIE OFERTOWE - "Dostawa opraw oświetleniowych LED-36 szt. oraz opraw z modułem awaryjnym 6 szt. "
Ogłoszenie
2018-09-17 ZAPYTANIE OFERTOWE -materiały budowlane
Ogłoszenie
2018-09-17 ZAPYTANIE OFERTOWE -dostawa instalacji przywoławczej
Ogłoszenie
2018-09-17 ZAPYTANIE OFERTOWE - "Dostawa poręczy, uchwytów, narożników ochronnych i odbojnic ściennych"
Ogłoszenie
2018-09-17 ZAPYTANIE OFERTOWE- materiały budowlane, instalacyjne
Ogłoszenie
2018-09-17 ZAPYTANIE OFERTOWE - "Dostawa moskitier przeciw owadom"
Ogłoszenie
2018-09-14 Sukcesywne dostawy produktów leczniczych
Ogłoszenie
SIWZ
Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia ofert
Wyniki
2018-09-12 Sukcesywne dostawy preparatów dezynfekcyjnych, antyseptycznych, kosmetyków.
Ogłoszenie
SIWZ
Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia ofert
Wyniki
2018-08-31 Wyburzenie dwóch budynków wraz z robotami ziemnymi, wykonaniem fundamentów oraz ścianami parteru budynku wraz z niezbędnymi nadzorami w ramach przedsięwzięcia realizowanego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu pn: „Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku szpitalnego o nowy kompleks operacyjno- zabiegowy wraz z wyburzeniem dwóch istniejących budynków w Zespole Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu".
Ogłoszenie
SIWZ
Wyniki
2018-08-09 Remont Pododdziału Chirurgii Onkologicznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu.
Ogłoszenie
SIWZ
Odpowiedzi na pytania
Wyniki
2018-07-27 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie badań TK,RTG,USG,MRI i przetargu na dzierżawę pomieszczeń
Ogłoszenie
SIWZ
Odpowiedzi na pytania
Wyniki
2018-07-09 Remont Pododdziału Chirurgii Onkologicznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu. UWAGA- ZMIANA TERMINU SKŁADANIA/OTWARCIA OFERT!!!
Ogłoszenie
SIWZ
Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia ofert
2018-06-28 Wyburzenie dwóch budynków wraz z robotami ziemnymi, wykonaniem fundamentów oraz ścianami parteru budynku wraz z niezbędnymi nadzorami w ramach przedsięwzięcia realizowanego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu pn: „Przebudowa wraz z rozbudowa istniejącego budynku szpitalnego o nowy kompleks operacyjno-zabiegowy wraz z wyburzeniem dwóch istniejących budynków w Zespole Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu”.UWAGA- KOLEJNA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Ogłoszenie

Notice: Undefined variable: icon in /home/zozbol/ftp/modules/przetargi.php on line 163
SIWZ
Odpowiedzi na pytania
2018-04-27 Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne
Ogłoszenie
SIWZ
2018-04-27 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie badań TK,RTG,USG,MRI i przetargu na dzierżawę pomieszczeń
Ogłoszenie
SIWZ
Odpowiedzi na pytania
Wyniki
Pozostałe
2018-04-27 Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu i aparatury medycznej wraz z przeszkoleniem pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi w podziale na 29 zadań dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu
Ogłoszenie
SIWZ

Notice: Undefined variable: icon in /home/zozbol/ftp/modules/przetargi.php on line 163
Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia ofert
Wyniki
2018-03-06 Sukcesywne świadczenie usług społecznych w zakresie całodziennego żywienia pacjentów hospitalizowanych w ZOZ w Bolesławcu
Ogłoszenie
Informacja z otwarcia ofert
Wyniki
Pozostałe
2018-02-19 Zakup usług – nadzór autorski wraz z usługami serwisowymi umożliwiającymi bieżącą eksploatację systemu Eskulap i Impuls
Ogłoszenie
SIWZ
Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia ofert
Wyniki
2018-02-06 Sukcesywne dostawy produktów leczniczych
Ogłoszenie
SIWZ
Informacja z otwarcia ofert
Wyniki
2018-01-25 Sukcesywne dostawy strzykawek infuzyjnych 1-strzykawkowych wraz ze stacją dokującą i stojakiem.
Ogłoszenie
SIWZ
Informacja z otwarcia ofert
Wyniki
2017-12-22 Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie Pododdziału Neurologicznego
Ogłoszenie
SIWZ
2017-12-22 Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Onkologicznym.
Ogłoszenie
SIWZ
2017-12-22 Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie Oddziału Ginekologiczno-Położniczym wraz z Poradnią Ginekologiczno-Położniczą
Ogłoszenie
SIWZ
2017-12-20 Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie Oddziału Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej.
Ogłoszenie
SIWZ
2017-12-20 Sukcesywne dostawy produktów leczniczych
Ogłoszenie
SIWZ
Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia ofert
Wyniki
2017-12-12 Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Onkologicznym.
Ogłoszenie
SIWZ
2017-12-12 Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie Pododdziału Neurologicznego
Ogłoszenie
SIWZ
2017-12-12 Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie Oddziału Ginekologiczno-Położniczym wraz z Poradnią Ginekologiczno-Położniczą
Ogłoszenie
SIWZ
2017-12-12 Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie Oddziału Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej.
Ogłoszenie
SIWZ
2017-12-06 Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne
Ogłoszenie
SIWZ
2017-11-17 Dostawa myjni do basenów i kaczek
Ogłoszenie
SIWZ
Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia ofert
Wyniki
2017-11-16 Dostawa fabrycznie nowego ambulansu z wyposażeniem
Ogłoszenie
SIWZ
Informacja z otwarcia ofert
Wyniki
2017-10-12 Dostawa strzykawek infuzyjnych 1-strzykawkowych wraz ze stacjami dokującymi i stojakami.
Ogłoszenie
SIWZ
Informacja z otwarcia ofert
Wyniki
2017-09-26 Sukcesywne dostawy artykułów jednorazowego użytku oraz drobnego sprzętu medycznego (II postępowanie)
Ogłoszenie
SIWZ
Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia ofert
Wyniki
2017-08-23 Sukcesywne dostawy produktów leczniczych
Ogłoszenie
SIWZ
Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia ofert
Wyniki
2017-07-26 Dostawa różnego sprzętu medycznego
Ogłoszenie
SIWZ
Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia ofert
Wyniki
2017-04-27 Remont Oddziału Ginekologiczno – Położniczego oraz Neonatologicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu.
Ogłoszenie
SIWZ
Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia ofert
Wyniki
2017-04-22 Sukcesywne dostawy artykułów jednorazowego użytku oraz drobnego sprzętu medycznego.
Ogłoszenie
SIWZ
Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia ofert
Wyniki
Pozostałe
2017-04-13 Sukcesywne dostawy produktów leczniczych.
Ogłoszenie
SIWZ
Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia ofert
Wyniki
2017-03-09 Dostawa i wykonanie instalacji klimatyzacji wraz z instalacją zasilającą w wybranych pomieszczeniach budynku S.O.R. ZOZ w Bolesławcu, przy ul. Jeleniogórskiej 4 – parter i I piętro.
Ogłoszenie
SIWZ
Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia ofert
Wyniki
2017-03-08 Dostawa wraz z montażem drzwi dwuskrzydłowych automatycznych zlokalizowanych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym ZOZ w Bolesławcu, oddzielających korytarz Oddziału od poczekalni dla pacjentów
Ogłoszenie
SIWZ
Informacja z otwarcia ofert
Wyniki
2017-02-17 Dostawa różnego sprzętu medycznego i infrastruktury niezbędnej do odbierania danych medycznych pacjenta, transmitowanych z środków transportu sanitarnego
Ogłoszenie
SIWZ
Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia ofert
Wyniki
2017-01-13 Świadczenie usług przeglądów, napraw, remontów i konserwacji ambulansów i samochodów należących do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu
Ogłoszenie
SIWZ
Informacja z otwarcia ofert
Wyniki
0000-00-00 Informacja o udzieleniu zamówienia na dostawę modułów Izolatorium wraz z montażem oraz z pracami budowlanymi i budowlano- montażowymi
0000-00-00 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę modułów Izolatorium wraz z montażem oraz z pracami budowlanymi i budowlano- montażowymi
0000-00-00 Informacja o udzieleniu zamówienia na dostawę modułów Izolatorium wraz z montażem oraz z pracami budowlanymi i budowlano- montażowymi
0000-00-00
0000-00-00 Informacja o udzieleniu zamówienia na dostawę modułów Izolatorium wraz z montażem oraz z pracami budowlanymi i budowlano- montażowymi
0000-00-00 Sukcesywne dostawy zestawów do preparowania osocza dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu wraz z dzierżawą wirówki z rotorem wychylnym
0000-00-00 Informacja o udzieleniu zamówienia na dostawę modułów Izolatorium wraz z montażem oraz z pracami budowlanymi i budowlano- montażowymi
0000-00-00 Informacja o udzieleniu zamówienia na dostawę modułów Izolatorium wraz z montażem oraz z pracami budowlanymi i budowlano- montażowymi
0000-00-00 Informacja o udzieleniu zamówienia na dostawę modułów Izolatorium wraz z montażem oraz z pracami budowlanymi i budowlano- montażowymi
0000-00-00 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę modułów Izolatorium wraz z montażem oraz z pracami budowlanymi i budowlano- montażowymi
0000-00-00 Informacja o udzieleniu zamówienia na dostawę modułów Izolatorium wraz z montażem oraz z pracami budowlanymi i budowlano- montażowymi
0000-00-00 Informacja o udzieleniu zamówienia na dostawę modułów Izolatorium wraz z montażem oraz z pracami budowlanymi i budowlano- montażowymi
0000-00-00 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę modułów Izolatorium wraz z montażem oraz z pracami budowlanymi i budowlano- montażowymi
0000-00-00 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę modułów Izolatorium wraz z montażem oraz z pracami budowlanymi i budowlano- montażowymi
0000-00-00 Dostawa modułów Izolatorium wraz z montażem oraz z pracami budowlanymi i budowlano- montażowymi
0000-00-00 Sukcesywne dostawy zestawów do preparowania osocza dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu wraz z dzierżawą wirówki z rotorem wychylnym
0000-00-00 Sukcesywne dostawy zestawów do preparowania osocza dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu wraz z dzierżawą wirówki z rotorem wychylnym
0000-00-00 Sukcesywne dostawy zestawów do preparowania osocza dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu wraz z dzierżawą wirówki z rotorem wychylnym
0000-00-00 7/drobny sprzęt medyczny/20
0000-00-00 7/drobny sprzęt medyczny/20
0000-00-00 8/leki i kontrasty/20 - Sukcesywne dostawy produktów leczniczych i środków kontrastowych
0000-00-00 COVID-19 Zakup kombinezonów ochrony biologicznej dla Zespołu Opieki Medycznej w Bolesławcu
0000-00-00 Dostawa fabrycznie nowego ambulansu medycznego typu C wg PN EN 1789 wraz z fabrycznie nowym wyposażeniem medycznym dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu
0000-00-00 Dostawa modułów Izolatorium wraz z montażem oraz z pracami budowlanymi i budowlano- montażowymi
0000-00-00 Dostawa modułów Izolatorium wraz z montażem oraz z pracami budowlanymi i budowlano- montażowymi
0000-00-00 Dostawa modułów Izolatorium wraz z montażem oraz z pracami budowlanymi i budowlano- montażowymi
0000-00-00 Dostawa modułów Izolatorium wraz z montażem oraz z pracami budowlanymi i budowlano- montażowymi