Fundacja Wspierajmy Zdrowie

 

Cele i zarząd

Fundacja Wspierajmy Zdrowie jest organizacją skupiającą osoby, którym zależy na zdrowiu mieszkańców powiatu bolesławieckiego. Chcemy wspólnie dążyć do podnoszenia jakości zdrowia, jako największego dobra człowieka. Dbanie o zdrowie wiąże się z szeroko rozumianą profilaktyką i działalnością propagowania zachowań prozdrowotnych i promowania zdrowia – to cel naszej Fundacji.

Wyposażanie naszej jednostki w nowoczesną aparaturę medyczną to też jeden z profili działalności organizacji. Duże znaczenie w sprawowaniu opieki zdrowotnej ma poziom wiedzy i umiejętności kadry medycznej, dlatego chcemy wspierać zdobywających tę wiedzę i podnoszących kwalifikacje. 

Zarząd Fundacji Wspierajmy Zdrowie

Prezes Fundacji - Jolanta Sawczak
Wiceprezes Fundacji - Kamila Potyszka
Sekretarz Fundacji - Damian Sawczak 

Rada Fundacji

Przewodniczący - Marek Stefanik
Wiceprzewodniczący - Dominika Koziarska
Członek - Sabina Mroczek 

 

Wsparcia finansowego można dokonać wpłacając środki pieniężne na konto

Fundacji „Wspierajmy Zdrowie” nr 39 1600 1462 1895 5796 4000 0001 

KRS nr: 0000295277

KONTAKT: fundacjawspierajmyzdrowie@gmail.com

Każde Państwa wsparcie jest bardzo cenne. Dziękujemy!