Badania Kliniczne/Clinical Trials

Szpital ZOZ Bolesławiec został wyróżniony poprzez zaproszenie do grona wybranych ośrodków badawczych na świecie, współpracujących w ramach badań najnowszych terapii, które mają perspektywę zwiększyć szansę wyleczenia chorych i poprawić skuteczność procesu terapeutycznego w wielu jednostkach chorobowych. Obecna sytuacja epidemiologiczna stanowi wyzwanie dla medycyny i stwarza potrzebę jak najszybszego odkrycia skutecznego leczenia i opracowania wytycznych w terapii, nie tylko w infekcji SARS-COV-2, lecz także w leczeniu różnych schorzeń ostrych i przewlekłych.

Ośrodek z 300 miejscami szpitalnymi (w tym ponad 120 łóżkami dedykowanymi tylko dla pacjentów z COVID 19, jako tzw. „oddziały covidowe”) dysponuje prężnie działającym laboratorium lokalnym, doświadczonym w obsłudze centralnego laboratorium, zespołem z umiejętnościami współpracy z najnowszymi formami zbierania danych (m.in. eCRF, remote monitoring) i zaangażowaną apteką szpitalną, gdzie wszystkie procedury są prowadzone zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Klinicznej (ICH GCP E6 R2). Wsparciem dla tych działań jest własne centrum diagnostyki obrazowej, pracujące w systemie 24/7 i dysponujące pełnym zakresem diagnostycznym (RTG, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny).

Aktualnie w szpitalu prowadzone są badania kliniczne w COVID 19, w które zaangażowane są zespoły badawcze, składające się z doświadczonych lekarzy, pielęgniarek badaniowych oraz koordynatorów. Pełną współpracę oferuje zespół zajmujący się aktywacją badań, z bardzo szybką obsługą prawną.

Szpital jest otwarty na dalszy rozwój w zakresie badań klinicznych w ramach działania oddziałów szpitalnych i poradni ambulatoryjnych. Zainteresowane firmy CRO i Sponsorzy badań klinicznych proszone są o kontakt z zespołem zajmującym się aktywacją badań w szpitalu.

 

Zespół Aktywacji Badań Klinicznych

Pełnomocnik Dyrektora Szpitala ds. Badan Klinicznych

Lek. Danuta Rodkiewicz

badaniakliniczne@zozbol.eu

tel kom +48 697 93 35 35

 

 

The Hospital ZOZ Boleslawiec is honored to have been invited to join a select group of research institutions around the world to cooperate in clinical trials with the goal of increasing the chances of curing patients and improving the effectiveness of the therapeutic process in various diseases.

 

The current epidemiological situation is a challenge for medicine and create the need to discover an effective treatment as soon as possible and to develop therapeutic guidelines, not only for SARS-COV-2 infection, but also for the treatment of various acute and chronic diseases.

The site, with 300 hospital beds (including over 120 beds dedicated to patients with COVID 19 called “covid wards”), has a thriving local laboratory,( including central lab service), a team with skills to cooperate the current forms of data collection (e CRF, remote monitoring) and a committed hospital pharmacy, where all procedures are conducted according to the ICH GCP E6 R2 principles. Those activities are supported by our radiological department working 24/7 with a full diagnostic system (X-ray, TK, and MRI).

Currently, the hospital is conducting clinical studies in COVID 19, in which study teams are consisting of experienced doctors, study nurses and coordinators. Full assistance is provided by the clinical trials activation team, with very fast legal service.

The ZOZ Boleslawiec is open for further development in clinical trials through the operations of inpatient departments and outpatient clinics. CROs and Sponsors of clinical studies willing to cooperate are kindly asked to contact the hospital clinical trials activation team.

 

 

Clinical Trials Activation Team

Proxy of the Hospital Director re. Clinical Trials

Danuta Rodkiewicz, MD. MSc

badaniakliniczne@zozbol.eu

mobile: +48 697 93 35 35