Pakiet nieodpłatnych badań w ramach programu „Profilaktyka 40 PLUS”

 

Program będzie realizowany od 1 lipca do 31 grudnia 2021 r. Każdy Polak, który ma 40 lat (uwzględniany jest rok urodzenia) lub więcej może otrzymać jednorazowy dostęp do bezpłatnego pakietu badań diagnostycznych obejmującego od 6 do 12 rodzajów badań.

Głównym celem programu „Profilaktyka 40 PLUS” jest ocena organizacji i efektywności objęcia świadczeniobiorców od 40. roku życia profilaktyczną diagnostyką w zakresie najczęściej występujących problemów zdrowotnych. Trzeba zauważyć, że w związku z pandemią koronawirusa profilaktyka chorób znacznie spadła m.in. z powodu obniżonej zgłaszalności do lekarzy w 2020 r. Wiele chorób, zwłaszcza w swoim początkowym stadium rozwoju, nie daje niepokojących objawów. Dzięki badaniom profilaktycznym można wykryć chorobę bardzo wcześnie i uniknąć długotrwałego, a czasem nieskutecznego leczenia, które jest konsekwencją zbyt późnej diagnozy.

 

PAKIETY BADAŃ:

„Profilaktyka 40 PLUS” zakłada realizację badań diagnostycznych w formie pakietów dedykowanych oddzielnie dla kobiet i mężczyzn oraz pakietu wspólnego.

Pakiet badań diagnostycznych dla kobiet zawiera:

 1. morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi;
 2. stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy;
 3. stężenie glukozy we krwi;
 4. AlAT, AspAT, GGTP;
 5. poziom kreatyniny we krwi;
 6. badanie ogólne moczu;
 7. poziom kwasu moczowego we krwi;
 8. krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT).

Pakiet badań diagnostycznych dla mężczyzn zawiera:

 1. morfologia krwi obwodowej odsetkowym i płytkami krwi;
 2. stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy;
 3. stężenie glukozy we krwi;
 4. AlAT, AspAT, GGTP;
 5. poziom kreatyniny we krwi;
 6. badanie ogólne moczu;
 7. poziom kwasu moczowego we krwi;
 8. krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT);
 9. PSA – antygen swoisty dla stercza całkowity.

Pakiet badań diagnostycznych wspólny:

 1. pomiar ciśnienia tętniczego;
 2. pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie oraz obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI);
 3. ocena miarowości rytmu serc

 

JAK OTRZYMAĆ E-SKIEROWANIE NA BADANIA?

OPCJA NR 1

1.    Zaloguj się na swój profil w Internetowym Koncie Pacjenta.

2.    Wypełnij ankietę, która pozwoli na ocenę czynników ryzyka znajdującą się na twoim profilu.

Wypełnienie ankiety będzie powodować wygenerowanie zlecenia pakietu badań odpowiedniego dla płci oraz czynników ryzyka zidentyfikowanych u danej osoby.

OPCJA NR 2

Dla osób, które nie skorzystają z formularza umieszczonego w Internetowym Koncie Pacjenta, Ministerstwo Zdrowia proponujemy kontakt z infolinią Domowej Opieki Medycznej - 22 735 39 40, która także może wystawić e-skierowanie na badania.

Po otrzymaniu informacji o wystawieniu e-skierowania wystarczy umowić się na spotkanie w celu jego zrealizowania. Zgłoszenia odbywają się telefonicznie pod numerem 571 223 401, od 8:00 do 14:00 w dni robocze.

!! ULOTKA !!